Afdruk

Directeur:
Bernd Redeker
Münster Oktoberfest GmbH & Co. KG
Von-Vincke-Straße 4 | 48143 Münster

Telefoon: 0251 / 59 04 95 74
E:Mail: info@oktoberfest-muenster.de

Belastingkantoor Münster Centrum
Belastingnummer: 5337 / 5935 / 1709
Registernummer: HRA 9554
Gerechtshof: Rechtbank Münster

Redactionele verantwoordelijkheid:
Advocaat Kai-Kristian Barth,
An den Speichern 6, 48157 Münster, Duitsland

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De op de website beschikbare bijdragen zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en niet voor advies in specifieke gevallen. Wij streven ernaar dat alle informatie en gegevens op de website correct en actueel zijn in overeenstemming met § 7 (1) van de Duitse Telemediawet (TMG). Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de verstrekte informatie en gegevens overeenkomstig § 8 tot 10 TMG. Aansprakelijkheid voor de inhoud van de opvraagbare informatie is uitgesloten, voor zover er geen sprake is van opzettelijke of grof nalatige verkeerde informatie. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop een concrete wetsovertreding bekend wordt. Wanneer wij kennis nemen van overeenkomstige overtredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via een hyperlink worden bereikt. Voor de inhoud van de gelinkte sites zijn uitsluitend de exploitanten ervan verantwoordelijk. Wij nemen de inhoud van deze websites uitdrukkelijk niet over als de onze en kunnen daarom niet instaan voor de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid ervan. Bij het plaatsen van de link hebben wij de externe inhoud gecontroleerd op eventuele civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Wij zijn echter niet verplicht de inhoud waarnaar wij in ons aanbod verwijzen voortdurend te controleren op veranderingen die een nieuwe aansprakelijkheid zouden kunnen doen ontstaan. Alleen wanneer wij vaststellen of door anderen worden geïnformeerd dat een bepaald aanbod waarnaar wij een link hebben opgenomen tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid leidt, zullen wij de verwijzing naar dit aanbod verwijderen, voor zover dit technisch mogelijk en voor ons redelijk is.

Copyright

De door de exploitant van deze site gemaakte inhoud en werken op deze websites vallen onder het Duitse auteursrecht. Alle bijdragen van derden zijn als zodanig gekenmerkt. De reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privégebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Mededeling uit hoofde van het mededingingsrecht

De vermelding van producten van andere fabrikanten, dienstverleners en bedrijven is eveneens alleen ter informatie en houdt geen gebruik van het handelsmerk of aanbeveling van het product of bedrijf in. Daarom wordt geen garantie gegeven voor het gebruik en de toepassing van dergelijke producten, diensten en bedrijven. Met betrekking tot het mededingingsrecht hecht de domeinnaamhouder belang aan een eerlijke omgang met zijn concurrenten. Om juridische procedures en waarschuwingen te vermijden, wordt indien nodig rechtstreeks contact gezocht met concurrenten. Op dezelfde manier kunt u ons wijzen op mogelijke inbreuken op de wet met het oog op een eventuele correctie - zonder de hulp van een advocaat.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.